Disclaimer voor eurasier-4ever.n

Renate Kösel, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot eurasier-4ever.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Renate Kösel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Renate Kösel spant zich in om de inhoud van eurasier-4ever.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op eurasier-4ever.nl aangeboden teksten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Renate Kösel.

In het bijzonder zijn alle teksten op eurasier-4ever.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Gebruikers kunnen zelf alleen in het gastenboek van eurasier-4ever.n iets plaatsen. Renate Kösel oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via email: info@eurasier-4ever.nl

Voor op eurasier-4ever.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Renate Kösel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Renate Kösel en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Renate Kösel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd